חזון מאניקר

 1. hakfar-smallלתת מענה למתמודדים עם הפרעות במצב הרוח בכל אספקט הוליסטי או קונבנציונאלי במקביל לרפואה המוסדית בבתי החולים לבריאות הנפש
 2. לעודד את הרפואה המשלימה הפרטית לצד הטיפול התרופתי
 3. להקים רשת של קבוצות תמיכה בפריסה ארצית למתמודדים ומשפחות
 4. לתת מענה חלופי למקרים לא אקוטיים כתחליף לאשפוז בבתי חולים פסיכיאטרים
 5. לעודד שיקום והכוונה תעסוקתית למתמודדים
 6. להקים מרכזי יום
 7. לשווק ולעודד מודעות לטכנולוגיות מתקדמות בתחום בריאות הנפש
 8. לפעול לדה-סטיגמטיזציה בכל הנוגע לקבלת והעסקת מתמודדים במדינת ישראל
 9. לפעול להקמת מוצר ביטוחי שיאפשר למשפחות למנוע נפילות כלכליות במקרים של אובדן כושר עבודה, אשפוזים, הוצאת כספים רבים על מגוון טיפולים.
 10. לפעול להקמת קרן שתסבסד מקרים של מתמודדים ללא אפשרויות כלכליות נאותות לצרכים הטיפוליים-שיקומיים של המתמודד.
 11. לתת מענה טיפולי מגוון בבית המטופל.
 12. לפעול למען הכרת הרשויות –בביטוח לאומי וסל שיקום למתמודדים וצרכיהם.
 13. לפעול לשיתוף פעולה עם בתי החולים הפסיכיאטרים בכל הקשור לשיקום וליווי מתמודדים לאחר האשפוז.
 14. לתת מענה ראוי למשפחות מתמודדים בעת המשבר.